Aktietilbagekøb i Sydbank – transaktioner i uge 44

GlobeNewswire - Public Companies

                                                                                                                                                                                       

Nasdaq Copenhagen A/S
London Stock Exchange
Bourse de Luxembourg
Øvrige interessenter

Selskabsmeddelelse nr. 63/2018

Peberlyk 4
DK-6200 Aabenraa

Telefon +45 74 37 37 37
Telefax +45 74 37 35 36

Sydbank A/S
CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa
sydbank.dk

5. november 2018  

Aktietilbagekøb i Sydbank – transaktioner i uge 44
Sydbank offentliggjorde den 20. februar 2018 et aktietilbagekøbsprogram på 500 mio. kr., og den 22. juni blev programmet forhøjet til 1.250 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 21. februar 2018 og vil være afsluttet senest den 31. januar 2019.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i Sydbank og gennemføres efter bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, samlet kaldet Safe Habour-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:

  Antal
aktier
Gennemsnitlig
købskurs
Transaktions-værdi (kr.)
Akkumuleret seneste meddelelse 4.563.000   955.835.950,00
29. oktober 2018
30. oktober 2018
31. oktober 2018
01. november 2018
02. november 2018
40.000
47.000
50.000
46.000
45.000
180,10
174,48
154,88
151,68
158,07
7.204.000,00
8.200.560,00
7.744.000,00
6.977.280,00
7.113.150,00
I alt uge 44 228.000   37.238.990,00
I alt akkumuleret under
aktietilbagekøbsprogrammet
 

4.791.000

   

993.074.940,00

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK 0010311471 og gennemført af Danske Bank A/S på vegne Sydbank A/S.
Yderligere oplysninger om transaktionerne, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og Kommissionens delegerede forordning, fremgår af vedhæftede bilag.
Efter ovenstående transaktioner ejer Sydbank i alt 5.536.415 egne aktier, svarende til 8,18 % af bankens aktiekapital.

Venlig hilsen
                         
Karen Frøsig                                      Bjarne Larsen
adm. direktør                                     bankdirektør

Vedhæftet fil

http://globenewswire.com/news-release/2018/11/05/1644785/0/da/Aktietilbagek%C3%B8b-i-Sydbank-transaktioner-i-uge-44.html

Leave a Reply