Cortus Energy erhåller stöd för genomförbarhetsstudie för grönt flygbränsle från Sveriges skogar

GlobeNewswire - Public Companies

Energimyndigheten har beviljat Cortus Energy stöd för en genomförbarhetsstudie för att producera grönt flygbränsle genom förgasning av skogsbränslen med WoodRoll® och med en efterföljande process omvandla gasen till flytande bränslen.

Flyg sker till nära 100% med fossil energi, utsläppen ger negativa klimateffekter som spås öka. Sverige har möjlighet att från skogen producera grönt flygbränsle om en resurseffektiv kedja från skog till grönt flygbränsle etableras. Cortus Energys unika förgasningsprocess, WoodRoll®, omvandlar med högsta effektivitet skogsprodukter till en förnybar energigas (syntesgas) vilken kan omvandlas till flytande grönt bränsle. Den katalytiska teknik som omvandlar syntesgas till flytande bränsle är beprövad för storskaliga projekt baserat på fossil energi. Syntesgasen från WoodRoll® framställs från bioenergi och har i sammanhanget en liten kapacitet. Initiativ till småskaliga lösningar finns utanför Sverige. Studien skall identifiera sådana småskaliga tekniker som är lämpliga att användas i kombination med WoodRoll® och därmed möjliggöra lokal produktion av grönt flygbränsle.

För studien har Cortus Energy erhållit stöd från Energimyndigheten om SEK 391,644. Studien skall utföras under första kvartalet 2019 tillsammans med bl a KTH. Ett bra resultat skapar förutsättningar för att utveckla detta tillämpningsområde för Cortus Energy. 

”Med WoodRoll® så framställer vi en unikt ren syntesgas som lämpar sig för katalytiska processer vilket vi visat tidigare i år i Köping med produktion av fordonsgas (SNG). Nu tar vi nästa steg som går ut på att omvandla vår gas till flytande drivmedel. Vi är glada att Energimyndigheten ser potentialen i detta och stödjer denna studie. Mycket utveckling pågår för ”Gas-To-Liquid” processer i det kapacitetsområde som WoodRoll® verkar i. Om vi nu kan finna och kvalificera en användbar lösning för grönt flygbränsle är marknadspotentialen enorm.”, säger Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy.

För mer information kontakta:

Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy, tel: 08- 588 866 31, rolf.ljunggren@cortus.se

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2018 kl. 14.10 CET.

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda.

Cortus Energy har två anläggningar, en testanläggning i Köping (2011-) och en industriell anläggning i Höganäs under idrifttagande. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga

http://globenewswire.com/news-release/2018/11/09/1648952/0/sv/Cortus-Energy-erh%C3%A5ller-st%C3%B6d-f%C3%B6r-genomf%C3%B6rbarhetsstudie-f%C3%B6r-gr%C3%B6nt-flygbr%C3%A4nsle-fr%C3%A5n-Sveriges-skogar.html

Leave a Reply